Náhrady ke zrušené normě ČSN CLC/TS 60034-18-42 (350000) z listopadu 2012

Norma byla zrušena k 14. březnu 2020 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN 60034-18-42 (350000) - říjen 2017

Točivé elektrické stroje - Část 18-42: Elektrické izolační systémy odolné částečným výbojům (typ II), používané v točivých elektrických strojích napájených z měničů napětí - Kvalifikační zkoušky

440 Kč