Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 60695-6-2 (345615) z května 2012

Norma bude zrušena k 10. červenci 2021 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN IEC 60695-6-2 ed. 2 (345615) - březen 2019

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-2: Ztemnění kouřem - Přehled a významnost zkušebních metod

350 Kč