Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 1993-4-2/NA ed. A (731442) z března 2012

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2019 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN 1993-4-2 NA ed. A (731442) - září 2019

National annex - Eurocode 3: Design of steel Structures - Part 4-2: Tanks

65 Kč