Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 60512-8-3 (354055) z prosince 2011

Norma bude zrušena k 16. únoru 2021 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN IEC 60512-8-3 ed. 2 (354055) - srpen 2018

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 8-3: Zkoušky statickým namáháním (pevné konektory) - Zkouška 8c: Zkouška pevnosti páčky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč