Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 60079-19 ed. 2 (332320) z září 2011

Norma bude zrušena k 22. listopadu 2022 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN IEC 60079-19 ed. 3 (332320) - červenec 2020

Výbušné atmosféry - Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovace zařízení

590 Kč