Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 60332-3-23 (347107) z července 2010

Norma bude zrušena k 17. srpnu 2021 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN IEC 60332-3-23 ed. 2 (347107) - květen 2019

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-23: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie B

230 Kč