Náhrady ke zrušené normě ČSN EN ISO 4254-6 (470601) z dubna 2010

Norma bude zrušena k 31. květnu 2021 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN ISO 4254-6 ed. 2 (470601) - listopad 2020 nové vydání

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč