Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 60794-2-30 ed. 2 (359223) z června 2009

Norma bude zrušena k 22. dubnu 2022 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN IEC 60794-2-30 ed. 3 (359223) - říjen 2019

Optické vláknové kabely - Část 2-30: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro optické páskové kabely pro použití v zakončených kabelových sestavách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč