Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 61326-3-2 (356508) z března 2009

Norma bude zrušena k 30. listopadu 2021 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN IEC 61326-3-2 ed. 2 (356508) - červen 2019

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 3-2: Požadavky na odolnost pro systémy souvisící s bezpečností a pro zařízení určené k provádění funkcí souvisících s bezpečností (funkční bezpečnost) - Obecné průmyslové použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč