Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 60512-15-2 (354055) z prosince 2008

Norma bude zrušena k 16. únoru 2021 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN IEC 60512-15-2 ed. 2 (354055) - srpen 2018

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 15-2: Zkoušky konektorů (mechanické) - Zkouška 15b: Upevnění tělíska v pouzdru (axiální)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč