Náhrady ke zrušené normě ČSN 73 6122 (736122) z března 2008

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2019 a nahrazena toutu normou:

ČSN 73 6122 (736122) - říjen 2019 aktuální vydání

Stavba vozovek - Vrstvy z litého asfaltu - Provádění a kontrola shody

440 Kč