Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 50464-2-1 (351121) z září 2007

Norma bude zrušena k 25. prosinci 2020 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN 50588-2 (351111) - listopad 2018

Střední výkonové transformátory 50 Hz s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2: Transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo nízkého napětí - Obecné požadavky na transformátory se jmenovitým výkonem nižším nebo rovným 3 150 kVA

230 Kč