Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 61558-1 ed. 2 (351330) z července 2006

Norma bude zrušena k 21. červnu 2022 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN IEC 61558-1 ed. 3 (351330) - listopad 2020 nové vydání

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

990 Kč