Náhrady ke zrušené normě ČSN 73 0602 (730602) z února 2006

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2019 a nahrazena toutu normou:

ČSN 73 0602 (730602) - září 2019 nové vydání

Ochrana staveb proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů

230 Kč