Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 61511-2 (180303) z října 2005

Norma byla zrušena k 21. dubnu 2020 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN 61511-2 ed. 2 (180303) - květen 2018 aktuální vydání

Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 2: Metodický pokyn pro používání IEC 61511-1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 530 Kč