Náhrady ke zrušené normě ČSN EN ISO 6789 (230780) z ledna 2005

Norma byla zrušena k 31. březnu 2018 a nahrazena těmito normami

ČSN EN ISO 6789-1 (230780) - září 2017

Nářadí k montáži šroubů a matic - Ruční momentové nářadí - Část 1: Požadavky a metody zkoušek pro zkoušení shody návrhu a zkoušení shody kvality - Minimální požadavky na prohlášení o shodě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2020 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 6789-2 (230780) - září 2017

Nářadí k montáži šroubů a matic - Ruční momentové nářadí - Část 2: Požadavky na kalibraci a stanovení nejistoty měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč