Náhrady ke zrušené normě ČSN ISO 10006 ed. 2 (010333) z října 2004

Norma byla zrušena k 1. červenci 2019 a nahrazena toutu normou:

ČSN ISO 10006 (010333) - červen 2019 aktuální vydání

Management kvality - Směrnice pro management kvality v projektech

550 Kč