Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 60311 ed. 2 (361060) z července 2004

Norma bude zrušena k 11. říjnu 2022 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN IEC 60311 ed. 3 (361060) - březen 2020

Elektrické žehličky pro domácnost a podobné použití - Metody měření funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč