Náhrady ke zrušené normě ČSN EN ISO 10366-2 (642740) z července 2004

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2020 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN ISO 19066-2 (642740) - říjen 2020

Plasty - Methylmethakrylát-akrylonitril-butadien-styren (MABS) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč