Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 60335-2-87 ed. 2 (361045) z července 2003

Norma bude zrušena k 16. prosinci 2022 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN IEC 60335-2-87 ed. 3 (361050) - červenec 2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-87: Zvláštní požadavky na elektrické zařízení na omračování zvířat

340 Kč