Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 50318 (362314) z května 2003

Norma bude zrušena k 7. prosinci 2021 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN 50318 ed. 2 (362314) - listopad 2019 aktuální vydání

Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Ověřování simulace dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a trolejovým vedením

590 Kč