Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 60512-1 (354055) z prosince 2001

Norma bude zrušena k 26. listopadu 2021 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN IEC 60512-1 ed. 2 (354055) - květen 2019

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1: Kmenová specifikace

230 Kč