Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 60512-23-3 (354055) z září 2001

Norma bude zrušena k 18. lednu 2022 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN IEC 60512-23-3 ed. 2 (354055) - červenec 2019

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 23-3: Zkouška 23c: Účinnost stínění konektorů a příslušenství - Metoda injekce do vedení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč