Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 60512-11-1 (354055) z října 1999

Norma bude zrušena k 20. červnu 2022 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN IEC 60512-11-1 ed. 2 (354055) - leden 2020

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 11-1: Klimatické zkoušky - Zkouška 11a: Klimatická řada

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč