Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 60674-3-2 (346573) z ledna 1999

Norma bude zrušena k 14. červnu 2022 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN IEC 60674-3-2 ed. 2 (346573) - srpen 2019

Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Požadavky na vyváženou biaxiálně orientovanou polyethylentereftalátovou (PET) fólii užívanou k elektroizolačním účelům

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč