Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 50069 +A1 (357179) z srpna 1998

Norma bude zrušena k 3. září 2021 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN 50069 (357179) - duben 2019 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Složené svařované kryty ze slitin hliníku na odlitky a pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč