Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 14103 (588810) z července 2020

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2020 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN 14103 (588810) - listopad 2020 nové vydání

Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení obsahu esteru a methylesteru kyseliny linolenové

230 Kč