Náhrady ke zrušené normě ČSN EN ISO 80000-2 (011300) z března 2020

Norma byla zrušena k 1. prosinci 2020 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN ISO 80000-2 (011300) - listopad 2020 nové vydání

Veličiny a jednotky - Část 2: Matematika

550 Kč