Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 1993-1-5 ed. 2 (731401) z července 2019

Norma bude zrušena k 30. dubnu 2021 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN 1993-1-5 ed. 3 (731401) - květen 2020

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn

550 Kč