Náhrady ke zrušené normě ČSN EN ISO 10634 (757776) z srpna 2019

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2019 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN ISO 10634 (757776) - říjen 2019 aktuální vydání

Kvalita vod - Příprava a zpracování ve vodě málo rozpustných organických látek pro následné hodnocení jejich biologické rozložitelnosti ve vodním prostředí

230 Kč