Náhrady ke zrušené normě ČSN EN ISO 683-3 (420931) z srpna 2019

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2020 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN ISO 683-3 (420931) - říjen 2020 nové vydání

Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 3: Oceli k nauhličování s následným zakalením

440 Kč