Náhrady ke zrušené normě ČSN EN ISO 19650-1 (730150) z června 2019

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2019 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN ISO 19650-1 (730150) - říjen 2019 nové vydání

Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) - Management informací s využitím informačního modelování staveb - Část 1: Pojmy a principy

550 Kč