Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 993-5 (726020) z července 2019

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2019 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN 993-5 (726020) - září 2019 nové vydání

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 5: Stanovení pevnosti v tlaku za studena

190 Kč