Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 993-6 (726020) z července 2019

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2019 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN 993-6 (726020) - září 2019 nové vydání

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové (hutné) - Část 6: Stanovení pevnosti v ohybu při teplotě okolí

230 Kč