Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 993-1 (726020) z července 2019

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2019 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN 993-1 (726020) - září 2019 nové vydání

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 1: Stanovení objemové hmotnosti, zdánlivé pórovitosti a skutečné pórovitosti

230 Kč