Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 10058 (425548) z července 2019

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2019 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN 10058 (425548) - září 2019 nové vydání

Ocelové tyče ploché a široká plochá ocel válcované za tepla pro obecné použití - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

190 Kč