Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 15663 +A1 (280360) z července 2019

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2019 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN 15663 +A1 (280360) - září 2019 nové vydání

Železniční aplikace - Referenční hmotnosti vozidel

340 Kč