Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 16186-1 +A1 (281551) z července 2019

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2019 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN 16186-1 +A1 (281551) - září 2019 nové vydání

Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 1: Antropometrická data a výhledové poměry

340 Kč