Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 1708-2 (050026) z července 2019

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2019 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN 1708-2 (050026) - září 2019 nové vydání

Svařování - Detaily základních svarových spojů na oceli - Část 2: Součásti bez vnitřního přetlaku

340 Kč