Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 13501-1 (730860) z května 2019

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2019 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN 13501-1 (730860) - září 2019 nové vydání

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

440 Kč