Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 12679 (015029) z května 2019

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2019 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN 12679 (015029) - září 2019 nové vydání

Nedestruktivní zkoušení - Radiografické zkoušení - Určení velikosti průmyslových radiografických zdrojů gama záření

190 Kč