Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 14450 (916013) z dubna 2019

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2019 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN 14450 (916013) - září 2019 nové vydání

Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Trezorové schránky

230 Kč