Náhrady ke zrušené normě ČSN EN ISO 10545-2 (725110) z dubna 2019

Norma byla zrušena k 1. červenci 2019 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN ISO 10545-2 (725110) - červen 2019 aktuální vydání

Keramické obkladové prvky - Část 2: Stanovení geometrických parametrů a jakosti povrchu

230 Kč