Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 12012-1 (691602) z dubna 2019

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2019 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN 12012-1 (691602) - září 2019 aktuální vydání

Stroje na zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky na nožové granulátory a drtiče

340 Kč