Náhrady ke zrušené normě TNI CEN/TR 15371-2 (943080) z ledna 2019

Norma byla zrušena k 1. listopadu 2019 a nahrazena toutu normou:

TNI CEN/TR 15371-2 (943080) - říjen 2019 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Interpretace - Část 2: Odpovědi na žádosti o interpretaci chemických norem souboru EN 71

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč