Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 1279-2 (701621) z února 2019

Norma byla zrušena k 1. červnu 2019 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN 1279-2 (701621) - květen 2019 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 2: Dlouhodobá zkušební metoda a požadavky na pronikání vlhkosti

230 Kč