Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 12697-24 (736160) z ledna 2019

Norma byla zrušena k 1. červenci 2019 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN 12697-24 (736160) - červen 2019 aktuální vydání

Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 24: Odolnost vůči únavě

550 Kč