Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 14915 +A1 (492113) z ledna 2018

Norma bude zrušena k 31. říjnu 2021 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN 14915 +A2 (492113) - srpen 2020

Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva - Charakteristiky, požadavky a označení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč