Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 13230-4 (736365) z ledna 2017

Norma bude zrušena k 28. únoru 2022 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN 13230-4 +A1 (736365) - srpen 2020 nové vydání

Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 4: Předpjaté pražce pro výhybky a výhybkové konstrukce

32 Kč