Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 62325-451-6 (335000) z února 2017

Norma bude zrušena k 12. červnu 2021 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN IEC 62325-451-6 ed. 2 (335000) - listopad 2018

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-6: Publikace informací o trhu, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 870 Kč